FANDOM


Boh rovnomennej bezodnej priepasti večnej tmy , kam putovali duše najhorších spomedzi ľudí, bohov a príšer aby v nekonečných mukách pykali za svoje viny. Pojem boha Tartara a priepasti Tartaros v mytológii splýva. Boh Tartaros mal s bohyňou noci Nyktou (Nyx) synov Tanata (Tanatos) a Hypna (Hypnos) a dcéru Létu (Léto). Tartaros splodil s matkou zeme Gaiou (Gaia) hrozného stohlavého obra Tyfóna, ktorý mal Dia (Zeus) pre potrestanie Titánov zahubiť. Zeus ho však premohol a zhodil takisto do Tartaru, ale na rozdiel od Titánov ho tam ponechal navždy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.