FANDOM


Dcéra najvyššieho boha Dia, bohyňa múdrosti a víťazne vedenej vojny, ochrankyňa práva, spravodlivosti a umení. Zeus zjedol bohyňu múdrosti Métidu, aby jej zabránil porodiť dcéru, ktorá ho podľa veštby mala prevýšiť múdrosťou, a syna, ktorý ho mal prevýšiť silou a zvrhnúť z trónu. Po vyslobodení z jeho hlavy Hermom, vyskočila mu z nej Athéna v plnej zbroji. Podľa symboliky mýtov bola Athéna zosobnená múdrosť a sila Diova. Zeus ju mal zo všetkých svojich dcér najradšej. Bola ochrankyňou miest, snemov, práva, starala sa o deti a nemocných, poskytovala ľuďom blahobyt, bola bohyňou umenia a remesiel. Jej zasvätenými zvieratami bol had a sova.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.